Webmaster

เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ร่วมต้อนรับ Mr.Pedro Zwahlen เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมได้พูดคุยระหว่างกัน ซึ่งท่าน Mr.Pedro Zwahlen สามารถพูดคุยด้วยภาษาอาหรับ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฟาฎอนีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ UMK

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ UMK ณ Dewan Keusahawanan, UMK Kampus Kota โดยมี Yang Berbahagia Profesor Dato’ Dr. Razali bin Che Razak, Vice-Chancellor UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN  (UMK) ให้การต้อนรับและร่วมลงนามในครั้งนี้

ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา จาก UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA INDONISIA

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัดอูมาร์  จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา จาก UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA INDONISIA ที่มาสัมมนา และนำเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนร่วม MOU เพื่อสานสัมพันธ์งานวิชาการในระดับ มหาวิทยาลัยต่อไป

ประกาศ เรื่อง การเปิดรับสมัครงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 3 อัตรา Download ใบสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ Download ใบสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมหม่อนไหม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี รวมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับกรมหม่อนไหม โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายประสิทธิ์ เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยทั้ง 2 ฝ่าย มีเจตจำนงร่วมกัน เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม งานวิจัย งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การตลาด ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.มูฮามัสสักรี มันยูนุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย จำนวน 42 ท่าน โดยมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฎอนี และได้พูดคุยแลกความคิดเห็นระหว่างกัน

เชิญทุกท่าน..เข้าร่วมสัมมนาหลักการเขียนยาวีฟาฏอนี

جمفوت سموا..ايكوتيسمينر قاعده توليسن جاوي فطاميفد تاريخ : 4 مي 2023 برسمأن 13 شوال 1444هـماس : جم 08.00 – 16.00برتمڤت : أسيان مول، فطانيانجوان : ڤوست كاجين تمدون ملايو اسلام، يونيؤرسيتي فطاني(ڤوستاني)دڠن كرجسام : ڤرتوبوهن ڤرادبن ملايو مليسيا كلنتن (ڤرادبن) Jemput Semua..IkutiSeminar Kaedah Tulisan Jawi Fatonipada tanggal : 4 Mei 2023 bersamaan 13 Syawal 1444masa …

เชิญทุกท่าน..เข้าร่วมสัมมนาหลักการเขียนยาวีฟาฏอนี Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 12.00–12.30 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าเยี่ยม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก โดยมีนางสาวเพ็ญเเข อินทรสุวรรณ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ให้การต้อนรับพร้อมกับได้พูดคุยหารือในประเด็นต่างๆ กับ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเเละประธานร่วมสภาศาสนสัมพันธ์เเห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเชิญจากกระทรวงศาสนสมบัติและกิจกรรมอิสลามของโมร็อกโก เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายธรรมประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ณ ประเทศโมร็อกโก ที่มา : เพจ Royal Thai Embassy-Rabat Morocco

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในเเขกพิเศษในงานบรรยายศาสนาต่อหน้ามหากษัตริย์ของประเทศโมร็อกโก

เกือบ 60 ปี วิถีปฏิบัติอันทรงเกียรติเเห่งพระราชวังกาซาบลังกา โมร็อกโก🕌เป็นเวลา เกือบ 60 ปีแล้ว ที่เดือนรอมฎอนทุกๆ ปี ณ พระราชวังประเทศโมร็อกโก กลายเป็นสถานที่ที่มีการชุมนุมของนักวิชาการมุสลิมจากทั่วโลกที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานบรรยายศาสนาต่อหน้ามหากษัตริย์🇲🇦الدروس الحسنية الرمضانيةเป็นการเรียนการสอนในเดือนรอมฎอนประจำปีต่อหน้ากษัตริย์ของประเทศโมร็อกโก มีการเชิญนักวิชาการระดับโลกจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก มาเป็นผู้บรรยายวิชาการศาสนา🌼งานอันทรงเกียรตินี้เป็นพระราชดำริของกษัตริย์ฮะซันที่ 2 ผู้ล่วงลับ – ขอพระเจ้าทรงเมตตาเขา – ในเดือนรอมฎอน ปีฮ.ศ. 1382 ซึ่งตรงกับปี ค.ศ. 1963 และยังคงดำเนินเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มด้วยการอ่านอัลกุรอาน บรรยายศาสนาและจบลงด้วยการดุอาของกษัตริย์ หรืออะมีรุลมุอฺมีนีน (แต่เมื่อครั้งที่มีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ได้มีการหยุดจัดงานนี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ในประเทศ)☑️ในปีนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่ 6 -ขอพระเจ้าทรงให้ชัยชนะเเละคุ้มครอง- พร้อมด้วยมกุฎราชกุมาร อัลหะซัน เจ้าชาย ราชิด และเจ้าชาย อิสมาอีล เสด็จเป็นประธานเปิดงานบรรยายศาสนาประจำเดือนรอมฎอน 1444 ในวันพุธที่ 21 รอมฎอน 1444 ตรงกับ 12 เมษายน …

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในเเขกพิเศษในงานบรรยายศาสนาต่อหน้ามหากษัตริย์ของประเทศโมร็อกโก Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save