รอบรั่ว ม.ฟ.น

ต้อนรับ เลขาธิการ สำนักการเสวนาระหว่างศาสนา แห่งรัฐวาติกัน และรองเลขาธิการสภาพระสังฆราชและผู้ช่วยเลขาธิการสำนักนโยบาย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และประธานร่วมสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ต้อนรับ Msgr. Indunil J. Kodithuwakku เลขาธิการ สำนักการเสวนาระหว่างศาสนา แห่งรัฐวาติกัน และ บาทหลวงยอห์น บอสโก สุวัฒน์ เหลืองสะอาด รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชและผู้ช่วยเลขาธิการสำนักนโยบาย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการเข้าพบและเยี่ยมเยียนครั้งนี้ได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนแนวการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโดยใช้หลักการศาสนา กระบวนการสันติภาพ ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างกัน และในครั้งนี้ ทาง Dicastery for Interreligious Dialogue (สำนักการเสวนาระหว่างศาสนา แห่งวาติกัน) ได้นำเสนอร่วมจัดงานการสานเสวนาระหว่างศาสนาในประเทศไทย ซึ่งสนใจที่จะจัด ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ภาพและข่าวโดย : รวมคำสอนอาบี “รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา”

ต้อนรับ เลขาธิการ สำนักการเสวนาระหว่างศาสนา แห่งรัฐวาติกัน และรองเลขาธิการสภาพระสังฆราชและผู้ช่วยเลขาธิการสำนักนโยบาย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย Read More »

Universitas Ibn Khaldul Bogor, Indonesia มาเยี่ยมเยียน มฟน. พร้อมร่วมลงนาม MoU

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา Prof. Dr. HE Mujahidin, M.Si อธิการบดี Universitas Ibn Khaldul Bogor, Indonesia และคณะ ได้มาเยี่ยมเยียน มหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดยมี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา  อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฎอนีให้การต้อนรับ พร้องลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

Universitas Ibn Khaldul Bogor, Indonesia มาเยี่ยมเยียน มฟน. พร้อมร่วมลงนาม MoU Read More »

ร่วมตอนรับคณะครู MA’HAD DAARUT TAHFIZH AL–IKHLAS จากอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายอับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และผู้บริหารคณะฯ ร่วมตอนรับ H.Zulfikar M.Jamil, M.Ag. ผู้อํานวยการโรงเรียน  MA’HAD DAARUT TAHFIZH AL–IKHLAS จากอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะครู เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานได้แนะนำประวัติความเป็นมาของสถาบันทั้งสอง เพื่อทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยทาง H.Zulfikar M.Jamil, M.Ag. ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้เสนอ หากทางมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ท่องจำอัล-กุรอาน 30 ยุซ ทางเขายินดีจะส่งนักเรียนที่จบจากสถาบันของเขามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีต่อไป และท้ายการพบปะได้มีการมอบของระลึกระหว่างกัน

ร่วมตอนรับคณะครู MA’HAD DAARUT TAHFIZH AL–IKHLAS จากอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย Read More »

ครั้งที่ 12 เปิดบ้านคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12 โดยมี ผศ.ดร.จารุวัจน์  สองเมือง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เรามีสมาชิกที่มาร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ในโอกาสต่อไปคงต้องจัดในสนามที่รองรับกับคนที่มากขึ้น และได้กล่าวว่า งานเปิดบ้านเป็นงานจะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเเละนักศึกษาทุกระดับ ทุกสาขา รวมทั้งศิษย์เก่า พร้อมกับนี้ มี ผศ.จิราพันธ์ เดมะ (อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์) ได้มากล่าวพบปะกับผู้ที่มาร่วมงาน และ มี รศ.ดร.มูฮามัสสกรี  มันยูนุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Education Talk” และมีคณาจารย์ศึกษาศาสตร์อีกหลายท่านมากล่าวพบปะ และในงานนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน พร้อมมีการเลี้ยอาหารให้กับทุกท่านที่มาร่วมงาน https://www.youtube.com/watch?v=X6u3_0KodPIข่าวโดย : Anhuns ภาพโดย : AbyadFoto

ครั้งที่ 12 เปิดบ้านคณะศึกษาศาสตร์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

ดูรายละเอียดที่นี่ https://bit.ly/3J9qH1N

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3Ngtokg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

คลิกดูประกาศที่นี่ https://bit.ly/3OOgY4k

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Read More »

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด https://bit.ly/3MCrxoD

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อดูประกาศ https://bit.ly/3MhBN5q

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 Read More »

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท การสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://bit.ly/457bbg4

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท การสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save