กิจกรรมการกุศล “แบ่งปันเพื่อการศึกษา”

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ทางคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดกิจกรรมการกุศล “แบ่งปันเพื่อการศึกษา” เป็นวันสุดท้าย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5,12,13,19,20,26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ปัตตานี จำนวน 490 โต๊ะ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ตามด้วยกล่าวขอบคุณจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กิจกรรมการกุศล “แบ่งปันเพื่อการศึกษา” Read More »