ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเองบน YouTube ที่ช่อง AUN-QA Secretariat Official Channel ซึ่งมีทั้งหมด 9 โมดูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินในเวอร์ชั่นใหม่ต่อไป AUN-QA GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAM LEVEL VERSION 4.0

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าศึกษาเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ด้วยตนเอง Read More »