course

คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่ เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียนมัธยมปลาย Certificate มีใบรับรองการเข้ากิจกรรม …

คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่ Read More »

คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียนมัธยมปลาย …

คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ Read More »

คอร์สระยะสั้น วิชาวิทยาศาสตร์อิสลาม เบื้องต้น (Islamic Science)

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น วิทยาศาสตร์อิสลาม Islamic Science  เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน มกราคม – กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย …

คอร์สระยะสั้น วิชาวิทยาศาสตร์อิสลาม เบื้องต้น (Islamic Science) Read More »

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566   เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต   โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คน ทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อมาคอนเฟิร์มอีกครั้งนึง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : เปาะซู  0820160293 คลื้กเพื่อกรอกรายละเอียด

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) การกรอกเลือดเพื่อบำบัด Wet cupping Therapy (Hijamah)

คำอธิบายหลักสูตร Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนชั่วโมง 255 ชั่วโมง ทฤษฎี 105 และปฏิบัติ 150 วันเรียนปกติ เสาร์ และ อาทิตย์ ค่าใช้จ่าย 15,500 บาท รุ่นแรก 12,500 บาท กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป Certificate มีใบรับรองและประกาศนียบัตร ปิดรับสมัครแล้ว go to course

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save