course

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ

คำอธิบายหลักสูตร ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อด้านสุขภาพ สถานะสุขภาพ และระบบการบริการสุขภาพของประเทศในตะวันออกกลาง เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพสามารถสื่อสารและให้บริการแก่ชาวอาหรับที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันเวลา และรูปแบบการเรียน ภาคฤดูร้อน จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น. เริ่มเรียน 1 พ.ค. – มิ.ย. 2566 ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. เริ่มเรียน 10 มิ.ย.2566 รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ และ ออนไลน์ จำนวนชั่วโมง 165 ชั่วโมง วิชาทฤษฎี 105 และวิชาปฏิบัติ 60 วันเรียนปกติ เสาร์ และ อาทิตย์ ค่าใช้จ่าย 10,000บาท กลุ่มเป้ายหมาย บุคลากรและนักศึกษาด้านบริการสุขภาพ ผู้สนใจทั่วไป Certificate มีใบรับรองและประกาศนียบัตร กดเพื่อรับสมัคร go to …

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ Read More »

คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่ เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียนมัธยมปลาย Certificate มีใบรับรองการเข้ากิจกรรม …

คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่ Read More »

คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียนมัธยมปลาย …

คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ Read More »

คอร์สระยะสั้น วิชาวิทยาศาสตร์อิสลาม เบื้องต้น (Islamic Science)

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น วิทยาศาสตร์อิสลาม Islamic Science  เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน มกราคม – กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย …

คอร์สระยะสั้น วิชาวิทยาศาสตร์อิสลาม เบื้องต้น (Islamic Science) Read More »

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566   เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต   โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คน ทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อมาคอนเฟิร์มอีกครั้งนึง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : เปาะซู  0820160293 คลื้กเพื่อกรอกรายละเอียด

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) การกรอกเลือดเพื่อบำบัด Wet cupping Therapy (Hijamah) รุ่นที่ 2

คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) การกอกเลือดเพื่อบำบัด รุ่นที่ 2 Wet cupping Therapy (Hijamah) หลักสูตร 255 ชั่วโมง (ทฤษฎี 105 ชั่วโมง ปฏิบัติ 150 ชั่วโมง) รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนชั่วโมง 255 ชั่วโมง ทฤษฎี 105 และปฏิบัติ 150 วันเรียนปกติ เสาร์ และ อาทิตย์ ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป Certificate มีใบรับรองและประกาศนียบัตร คลิ้กรับสมัคร go to course

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save