ทั่วไป

คณะจากมูลนิธิฟ้าหลังฝนมาเยี่ยม มฟน.

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. คณะจากมูลนิธิฟ้าหลังฝน นำโดย นายพิชญุตม์ กฤตย์รัตนะโชติ ประธานมูลนิธิฟ้าหลังฝน ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมนี้มี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้พูดคุยถึงทางมูลนิธิฟ้าหลังฝนจะให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป

ร่วมต้อนรับ YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr.Torla Hassan

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับ YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr.Torla Hassan รองอธิการบดี การศึกษาและบริหาร ของ  International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) ประเทศมาเลเซีย พร้อมนี้ท่านได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายพิเศษในเรื่อง “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน” ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนีอีกด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ยาการ์ตา เยี่ยม มฟน. เชื่อมสัมพันธ์สองสถาบัน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัดอูมาร์  จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ร่วมต้อนรับ Prof.Dr. Ma’mun Murod, M.Si. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) และคณะ ที่มาเยี่ยม มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในครั้งนี้ พร้อมนี้ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันถึงการสร้างเชื่อมสัมพันธ์สองสถาบันตอไปที่เคยได้ดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้ ภาพและข่าวโดย : Anhuns

PUSTANI จัดสัมมนานานาชาติ : KOLOKIUM ANTARA BANGSA PERADABAN WILAYAH TIMUR LAUT 2023

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ทาง PUSTANI (ศูนย์ศึกษาอารยธรรมมลายูอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) ร่วมกับ PERADABAN (สถาบันวัฒนธรรมมลายูกลันตัน มาเลเซียฝั่งตะวันออก) ได้จัดพิธีเปิดสัมมนานานาชาติ KOLOKIUM ANTARA BANGSA PERADABAN WILAYAH TIMUR LAUT 2023 (KAPWTL) Tema “Dinamika Sosiobudaya Ekonomi dan Pelancongan Wilayah Timur Laut” สัมมนานานาชาติ เรื่อง : “ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก” ณ ห้อง 500 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดพิธีและนำเสนอนโยบายการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพหุวัฒนธรรมสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและการท่องเที่ยงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัดอุมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ …

PUSTANI จัดสัมมนานานาชาติ : KOLOKIUM ANTARA BANGSA PERADABAN WILAYAH TIMUR LAUT 2023 Read More »

ต้อนรับแขกจากมหาวิทยาลัยคิงคาลิด ประเทศซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับ แขกจากมหาวิทยาลัยคิงคาลิด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่มาเยี่ยม มฟน. นำโดย ศ.ดร. ซาอิด โมฮัมเหม็ด อัล-ชาห์รานี ผู้อำนวยการสำนักนักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยคิงคาลิด  และคณะ การมาเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อพบปะกับนักศึกษาที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและกำลังเป็นนักศึกษาทุนที่มหาวิทยาลัยคิงคาลิด พร้อมนี้ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการให้ความร่วมมือระหว่างกันในด้านการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป

ร่วม MoU เพื่อการขับเคลื่อนกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ผศ.ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MoU ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานคณะกรรมการฯ กับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยนายมุรซีดี กาลอ นายกสมาคมฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสองหน่วยงานข้างต้นร่วมมือกันในการขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=qMAYF0n2Gb8 ภาพและข่าว โดย : Anhuns

อธิการบดีร่วมต้อนรับประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมต้อนรับและพบปะกับ H.E. Dr.Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh ประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา

ร่วมต้อนรับแขกจากประเทศซาอุดีอาระเบีย มาเยี่ยม มฟน.

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับ แขกจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่มาเยี่ยม มฟน. นำโดย ดร.มันศูร บินมูฮัมหมัด อัศ-ศอกอูบ และคณะ การมาเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการจัดอบรมสัมมนาทางภาษาอาหรับให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยเฉพาะนักศึกษาปีสี่ ที่จะจัดขึ้นในโอกาสต่อไป ดร.มันศูร บินมูฮัมหมัด อัศ-ศอกอูบ ยังได้กล่าวว่า “การมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขา เพื่อมาเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมของประเทศนี้ และรู้สึกดีใจกับบรรยากาศ ความเป็นอยู่ ของคนที่นี่ ตั้งแต่ พัทลุง สตูล และจังหวัดอื่นๆ” https://www.youtube.com/watch?v=P9OVKyOG37g ข่าวโดย : Anhunsภาพโดย : AbyadFoto

สถาบันวะสะฏียะห์ฯ สำนักจุฬาฯ มาเยี่ยม มฟน.

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมพูดคุยระหว่างกันถึงการร่วมมือในอนาคตระหว่างสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ กับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในเรื่องวะสะฏียะฮ์หรือจัดสัมมนาร่วมกัน

เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ร่วมต้อนรับ Mr.Pedro Zwahlen เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ประเทศกัมพูชาและประเทศลาว ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมได้พูดคุยระหว่างกัน ซึ่งท่าน Mr.Pedro Zwahlen สามารถพูดคุยด้วยภาษาอาหรับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save