ทั่วไป

คณะและตัวแทนฯจากรัฐเคดาห์ จากประเทศมาเลเซียเข้าพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีและที่ปรึกษาประธานรัฐสภา(กิตติมศักดิ์) พร้อมผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ คณะหัวหน้าส่วนรัฐบาล และตัวแทนข้าราชการระดับสูงรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ที่เข้าเยี่ยมชม พบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของชาวมาเลเซียที่พำนักในประเทศไทย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนา และความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งนี้ ทางคณะตัวแทนฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และสามารถแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะตัวแทนฯ อีกทั้งได้แสดงความประทับใจต่อการพัฒนา และการเติบโตของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกินความคาดหมายไว้ ตลอดจนชื่นชมความเจริญรุ่งเรืองด้านความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมโดยรวม และยังให้การขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้สิทธิ เสรีภาพกับชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างดี

คณะและตัวแทนฯจากรัฐเคดาห์ จากประเทศมาเลเซียเข้าพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี Read More »

ต้อนรับนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ดร.มนัส บุญชม นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมนายประเสริฐ มัสซารีและคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาและการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และเพิ่มช่องทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนของตน ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และจะมีการทำความร่วมมือกันในด้านการศึกษาต่อไป ภาพและข่าวโดย : Anhuns

ต้อนรับนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย Read More »

รับโล่ห์รางวัลวิจัยดีเด่นแห่ง บพท. ปี 2565

วันนี้ วันที่ 11 มกราคม 2567 ผศ.ดร.อนุวัต วอลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่ห์รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นหน่วย บพท. ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยกระทรวง อว. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รับโล่ห์รางวัลวิจัยดีเด่นแห่ง บพท. ปี 2565 Read More »

ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห เปอร์โวเรโจ Muhammadiyah University of Purworejo พร้อมลงนาม MoU

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รองอธิการบดีฝ่ายการลงทุนและจัดหารายได้ ดร.ณรงค์ หัศนี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ร่วมต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห เปอร์โวเรโจ Muhammadiyah University of Purworejo ประเทศอินโดนีเซีย ท่าน Assoc.Prof.Dr.Teguh Wibowo พร้อมคณะ พร้อมนี้ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันถึงการสร้างเชื่อมสัมพันธ์สองสถาบันต่อไป พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ MoU ภาพและข่าวโดย : Anhuns

ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห เปอร์โวเรโจ Muhammadiyah University of Purworejo พร้อมลงนาม MoU Read More »

เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับใช้ศาสนาอิสลามดีเด่นของโลก King Faisal Prize 2024

วันที่ 11 มกราคม 2567 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา  อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เดินทางเพื่อร่วมประชุมในการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับใช้ศาสนาอิสลามดีเด่นของโลก ซึ่งได้มีการการประชุมในวันนี้ ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานของเจ้าชายทูร์กี อัล-ไฟซาล เพื่อเลือกผู้ชนะรางวัล King Faisal Prize ประจำปี 2024 และเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล King Faisal Prize ประจำปี 2024

เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับใช้ศาสนาอิสลามดีเด่นของโลก King Faisal Prize 2024 Read More »

ต้อนรับคณะจาก University Collage Bestari, Terengganu Malaysia พร้อมทำ MoU

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและผู้บริหารได้มีโอกาสต้อนรับ YBhg.Prof.Madya.Ir.Dr.Mustafa Salleh รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก University Collage Bestari, Terengganu Malaysia และ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ หรือ MOU ระหว่างกัน เป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียเพิ่มอีกหนึ่งมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มช่องทางการพัฒนากิจกรรมร่วมกันและการแลกเปลี่ยนโครงการด้านวิชาการและทักษะของนักศึกษาต่อไป

ต้อนรับคณะจาก University Collage Bestari, Terengganu Malaysia พร้อมทำ MoU Read More »

ร่วมต้อนรับคณะจาก University Negeri Sebelas Maret, Solo, ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมลงนาม MoU

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 รองอธิการบดี ผศ.ดร.อะหมัดอุมัร จะปะเกีย, และ ดร.ณรงค์ หัสนี รองอธิบดีฝ่ายจัดหารายได้และลงทุน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมคณะผู้บริหารได้ต้อนรับ Dr.Dwi Prasetyani, M.Si และคณะ จาก University Negeri Sebelas Maret, Solo, ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมนี้ได้ร่วมทำบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงทุนการศึกษา ณ อาคารสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ร่วมต้อนรับคณะจาก University Negeri Sebelas Maret, Solo, ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมลงนาม MoU Read More »

ต้อนรับ เลขาธิการ สำนักการเสวนาระหว่างศาสนา แห่งรัฐวาติกัน และรองเลขาธิการสภาพระสังฆราชและผู้ช่วยเลขาธิการสำนักนโยบาย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และประธานร่วมสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ต้อนรับ Msgr. Indunil J. Kodithuwakku เลขาธิการ สำนักการเสวนาระหว่างศาสนา แห่งรัฐวาติกัน และ บาทหลวงยอห์น บอสโก สุวัฒน์ เหลืองสะอาด รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชและผู้ช่วยเลขาธิการสำนักนโยบาย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการเข้าพบและเยี่ยมเยียนครั้งนี้ได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนแนวการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมโดยใช้หลักการศาสนา กระบวนการสันติภาพ ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างกัน และในครั้งนี้ ทาง Dicastery for Interreligious Dialogue (สำนักการเสวนาระหว่างศาสนา แห่งวาติกัน) ได้นำเสนอร่วมจัดงานการสานเสวนาระหว่างศาสนาในประเทศไทย ซึ่งสนใจที่จะจัด ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ภาพและข่าวโดย : รวมคำสอนอาบี “รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา”

ต้อนรับ เลขาธิการ สำนักการเสวนาระหว่างศาสนา แห่งรัฐวาติกัน และรองเลขาธิการสภาพระสังฆราชและผู้ช่วยเลขาธิการสำนักนโยบาย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย Read More »

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นเจ้าภาพร่วมต้อนรับ Dr. Abdullah Abdulaziz Al-Sheddy ผู้แทนมหาวิทยาลัย Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University ซาอุดีอาระเบีย

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมคณะผู้บริหาร และแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับ Dr.Abdullah Abdulaziz Al-ASheddy, Vice President Development and Quality Management, Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในฐานะผู้แทนของคณะผู้บริหารซาอุดีอาระเบีย เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13-20 พ.ย. 2566 ในการนี้ผู้แทนจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยได้นำเสนอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละสถาบัน และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในด้านความร่วมมือทางวิชาการที่ต้องการให้มีการส่งเสริมจากซาอุดีอาระเบียเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นเจ้าภาพร่วมต้อนรับ Dr. Abdullah Abdulaziz Al-Sheddy ผู้แทนมหาวิทยาลัย Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University ซาอุดีอาระเบีย Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save