บริการการศึกษา

ต้อนรับคณะผู้บริหารกรรมการอิสลามภายใต้รัฐเปอร์ลิส และเป็นเจ้าภาพร่วมจัดเสวนา

อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, และคณะผู้บริหาร ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารกรรมการอิสลามภายใต้รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. Jawatankuasa Ihya’ Sunnah, Dakwah dan Tarbiah MAIPS 2. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis และเป็นเจ้าภาพร่วม พร้อมกับร่วมเสวนานำเสนอ ในโครงการเสวนา “Bengkel Hala Tuju Pembentukan Masyarakat Perlis Baru” “เสวนาทิศทางการพัฒนาสังคมเปอร์ลิสยุคใหม่” ซึ่งจัดขึ้น 3 วันด้วยกัน วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 ทีผ่านมา โดยในการเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก สุลต่าน รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum […]

ต้อนรับคณะผู้บริหารกรรมการอิสลามภายใต้รัฐเปอร์ลิส และเป็นเจ้าภาพร่วมจัดเสวนา Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

ดูรายละเอียดที่นี่ https://bit.ly/3J9qH1N

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

คลิกดูประกาศที่นี่ https://bit.ly/3OOgY4k

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Read More »

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด https://bit.ly/3MCrxoD

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อดูประกาศ https://bit.ly/3MhBN5q

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 Read More »

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท การสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คลิกเพื่อดูรายละเอียด https://bit.ly/457bbg4

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท การสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันเวลาสอบ: วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 รูปแบบการสอบ : สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ คลิกดูประกาศ https://bit.ly/44F5Lc8 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0803852797 หรือ email: grad@ftu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกดูประกาศที่นี่ https://bit.ly/3LxYzGZ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 (รอบที่ 4) อนุมัติเมื่อวันที่ 18 เมษายน 25662. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 3) อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25663. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 25654. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

มฟน.ใช้วิจัยเพื่อพัฒนา 16 โรงเรียนสอนศาสนาสงขลานำร่อง นวัตกรรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร เพื่อร่วมยกระดับภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบุสตานุดีน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ร่วมปรึกษาหารือกับนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) หรือชาวบ้านเรียกว่า สช. ในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรม “นวัตกรรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร เพื่อร่วมยกระดับภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร สนับสนุน 16 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาที่นำร่อง” และเรียนนายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา วิทยากร สำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ยืนยันว่า ทางมหาวิทยาลัยจะร่วมพัฒนาโครงการนี้ ในส่วนของการนำการวิจัยและประเมินโครงการตลอดสามปี เพื่อพัฒนาให้สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรมโครงการดังนี้ 1.เพื่อให้ครูมีทักษะการสอนที่เข้าใจบริบทของนักเรียน และมีทักษะในการสอนภาษาอาหรับ มีกิจกรรมประกอบการสอน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสามารถควบคุมการจัดการเรียนการสอนในคาบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอาหรับที่กำลังฝึกฝนในหลักสูตรในขณะอบรม 3.เพื่อให้ครูนำทักษะที่ได้รับไปใช้จริงในการสอนนักเรียนในโรงเรียน 4.เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดตั้งกลุ่ม Whats App เพื่อความร่วมมือ ติดตาม ตอบข้อซักถาม และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง 5.เพื่อให้เกิดโรงเรียนนำร่อง “นวัตกรรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร” ในจังหวัดสงขลาและหวังว่าเป็น Model ต่อที่อื่นๆ การอบรมจะไม่ส่งผลต่อผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ได้หากไม่นำผลของการอบรมนำไปใช้ในโรงเรียนในขณะเดียวการวิจัยและประเมินผลจะช่วยให้วัตถุประสงค์บรรลุดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้

มฟน.ใช้วิจัยเพื่อพัฒนา 16 โรงเรียนสอนศาสนาสงขลานำร่อง นวัตกรรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร เพื่อร่วมยกระดับภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save