ข่าวบริการวิชาการ

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน ชั้นม.5 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู รายวิชา : วิธีการยกฮาดัษใหญ่ โดย ดร.อับดุลรอฮมาน สามะอาลี และ นศ.การสอนอิสลามศึกษา ขอบคุณ ทาง โรงเรียนพัตนศาสน์วิทยาโกตาบารู ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน ชั้นม.5-6 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ รายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม– วิทยาศาสตร์ในซุนนะห์ด้านพฤติกรรมการบริโภคของนบี ผู้สอน อ.นูซานา ปะกียา– อัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์ ผู้สอน : ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี ขอบคุณ ทาง โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ Singhanakhon wittayanusorn school ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5

ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ด้านศาสนา) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ(เฉพาะด้าน) ตามหนังสือเวียนเลขที่ อว 0209.5/ว 1518 ลงวันที่ 25/01/2566

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู

วันที่ 12/2/66 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู รายวิชา : Coding Python with Mobile Phone โดย อ.มะรอนิง อุเซ็ง ขอบคุณ ทาง โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู – มัธยม ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนหญิง ชั้นม.ปลาย โรงเรียน แสงจริยธรรมวิทยาในรายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม โดย ผศ.ดร. อนุวัตร วอลี ขอบคุณ ทาง รร.แสงจริยธรรมวิทยา อ.รามัน จ.ยะลา ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5  

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนชาย ชั้นม.ปลาย โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา เป็นโรงเรียนแรกรายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม- จักรวาลและดวงดาว ผู้สอน : ผศ.ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ- การสร้างมนุษย์ ผู้สอน ผศ.รอมสรรค์ เซะ Romson Seahขอบคุณ ทาง Sukansart Wittaya School โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5  

การแข่งขันอ่านบทกวีภาษามลายู ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 2

การแข่งขันอ่านบทกวีภาษามลายู ระดับประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ ห้องเรียนรวม (211) อาคารเฉลิมพระเกีรยติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เชิญติดตามการถ่ายทอดสด…ผ่านเฟสบุคส์เพจและช่องยูทูบ : FTU tv Youtube : https://www.youtube.com/c/FTUtv_Channel Pertandingan Deklamasi Puisi Melayu Peringkat Negara Thai kali ke-2 di Bilik (211) Bangunan Diraja, Universiti Fatoni Sila Ikuti Siaran Langsung… melalui Facebook dan Youtube : FTU tv Youtube : https://www.youtube.com/c/FTUtv_Channel ——————————— 22 Januari 2023 # 08.00-16.30 ———————————

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566   เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต   โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คน ทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อมาคอนเฟิร์มอีกครั้งนึง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : เปาะซู  0820160293 คลื้กเพื่อกรอกรายละเอียด

ฆูลาตานิง : เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องแกงจังหวัดปัตตานี

ฆูลา ตานิง🍲 เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องแกงจังหวัดปัตตานี ภายใต้งานวิจัย โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการเครื่องแกงฮาลาลันตอยยีบันด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานวิถีชีวิตมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนำทีมโดย นายมูฮ าหมัดอามีน หะยีหามะ หัวหน้าชุดโครงการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save