ทั่วไป

Universitas Ibn Khaldul Bogor, Indonesia มาเยี่ยมเยียน มฟน. พร้อมร่วมลงนาม MoU

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา Prof. Dr. HE Mujahidin, M.Si อธิการบดี Universitas Ibn Khaldul Bogor, Indonesia และคณะ ได้มาเยี่ยมเยียน มหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดยมี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา  อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฎอนีให้การต้อนรับ พร้องลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

Universitas Ibn Khaldul Bogor, Indonesia มาเยี่ยมเยียน มฟน. พร้อมร่วมลงนาม MoU Read More »

ร่วมตอนรับคณะครู MA’HAD DAARUT TAHFIZH AL–IKHLAS จากอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายอับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และผู้บริหารคณะฯ ร่วมตอนรับ H.Zulfikar M.Jamil, M.Ag. ผู้อํานวยการโรงเรียน  MA’HAD DAARUT TAHFIZH AL–IKHLAS จากอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะครู เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานได้แนะนำประวัติความเป็นมาของสถาบันทั้งสอง เพื่อทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยทาง H.Zulfikar M.Jamil, M.Ag. ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้เสนอ หากทางมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ท่องจำอัล-กุรอาน 30 ยุซ ทางเขายินดีจะส่งนักเรียนที่จบจากสถาบันของเขามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีต่อไป และท้ายการพบปะได้มีการมอบของระลึกระหว่างกัน

ร่วมตอนรับคณะครู MA’HAD DAARUT TAHFIZH AL–IKHLAS จากอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับเกียรติจากประมุขรัฐเปอร์ลิสและครอบครัวให้เข้าเฝ้าพระองค์

  เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะได้รับเกียรติจากประมุขรัฐเปอร์ลิสและครอบครัวให้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียมพระองค์ท่านเนื่องจากพระองค์ท่านทรงประชวรเล็กน้อย อีกทั้งไม่ได้พบเจอกันเป็นระยะเวลาหลายปี จึงเป็นโอกาส ที่เหมาะสำหรับเข้าเฝ้าและกระชับไมตรีต่อกัน ขอพรจากอัลลอฮฺขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรค โศกไร้ทุกข์ ภัย มีอายุยืนยาวที่เปี่ยมด้วยความบาอรอกะห์ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลาน ตลอดไป อามีน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับเกียรติจากประมุขรัฐเปอร์ลิสและครอบครัวให้เข้าเฝ้าพระองค์ Read More »

ศึกษาดูงานและเข้าพบองค์กร PUSAT ULUL ALBAB, (UPSI) MALAYSIA

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ผศ.อับดุลมาซิ หะยีสะมาแอ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมเจ้าหน้าที่กิจกรรมนักศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาดูงานและเข้าพบองค์กร PUSAT ULUL ALBAB, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) Tanjong Malim, Perak, Malaysia เพื่อความร่วมมือกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในอนาคต

ศึกษาดูงานและเข้าพบองค์กร PUSAT ULUL ALBAB, (UPSI) MALAYSIA Read More »

คณะจากมูลนิธิฟ้าหลังฝนมาเยี่ยม มฟน.

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. คณะจากมูลนิธิฟ้าหลังฝน นำโดย นายพิชญุตม์ กฤตย์รัตนะโชติ ประธานมูลนิธิฟ้าหลังฝน ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมนี้มี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้พูดคุยถึงทางมูลนิธิฟ้าหลังฝนจะให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป

คณะจากมูลนิธิฟ้าหลังฝนมาเยี่ยม มฟน. Read More »

ร่วมต้อนรับ YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr.Torla Hassan

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับ YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr.Torla Hassan รองอธิการบดี การศึกษาและบริหาร ของ  International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) ประเทศมาเลเซีย พร้อมนี้ท่านได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายพิเศษในเรื่อง “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน” ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนีอีกด้วย

ร่วมต้อนรับ YBhg. Profesor Emeritus Dato’ Dr.Torla Hassan Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ยาการ์ตา เยี่ยม มฟน. เชื่อมสัมพันธ์สองสถาบัน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัดอูมาร์  จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ร่วมต้อนรับ Prof.Dr. Ma’mun Murod, M.Si. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) และคณะ ที่มาเยี่ยม มหาวิทยาลัยฟาฏอนีในครั้งนี้ พร้อมนี้ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันถึงการสร้างเชื่อมสัมพันธ์สองสถาบันตอไปที่เคยได้ดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้ ภาพและข่าวโดย : Anhuns

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ยาการ์ตา เยี่ยม มฟน. เชื่อมสัมพันธ์สองสถาบัน Read More »

PUSTANI จัดสัมมนานานาชาติ : KOLOKIUM ANTARA BANGSA PERADABAN WILAYAH TIMUR LAUT 2023

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ทาง PUSTANI (ศูนย์ศึกษาอารยธรรมมลายูอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) ร่วมกับ PERADABAN (สถาบันวัฒนธรรมมลายูกลันตัน มาเลเซียฝั่งตะวันออก) ได้จัดพิธีเปิดสัมมนานานาชาติ KOLOKIUM ANTARA BANGSA PERADABAN WILAYAH TIMUR LAUT 2023 (KAPWTL) Tema “Dinamika Sosiobudaya Ekonomi dan Pelancongan Wilayah Timur Laut” สัมมนานานาชาติ เรื่อง : “ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก” ณ ห้อง 500 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดพิธีและนำเสนอนโยบายการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพหุวัฒนธรรมสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและการท่องเที่ยงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาหมัดอุมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

PUSTANI จัดสัมมนานานาชาติ : KOLOKIUM ANTARA BANGSA PERADABAN WILAYAH TIMUR LAUT 2023 Read More »

ต้อนรับแขกจากมหาวิทยาลัยคิงคาลิด ประเทศซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับ แขกจากมหาวิทยาลัยคิงคาลิด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่มาเยี่ยม มฟน. นำโดย ศ.ดร. ซาอิด โมฮัมเหม็ด อัล-ชาห์รานี ผู้อำนวยการสำนักนักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยคิงคาลิด  และคณะ การมาเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อพบปะกับนักศึกษาที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและกำลังเป็นนักศึกษาทุนที่มหาวิทยาลัยคิงคาลิด พร้อมนี้ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการให้ความร่วมมือระหว่างกันในด้านการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป

ต้อนรับแขกจากมหาวิทยาลัยคิงคาลิด ประเทศซาอุดีอาระเบีย Read More »

ร่วม MoU เพื่อการขับเคลื่อนกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ ผศ.ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MoU ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานคณะกรรมการฯ กับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยนายมุรซีดี กาลอ นายกสมาคมฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสองหน่วยงานข้างต้นร่วมมือกันในการขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป https://www.youtube.com/watch?v=qMAYF0n2Gb8 ภาพและข่าว โดย : Anhuns

ร่วม MoU เพื่อการขับเคลื่อนกิจการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save