สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่ เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียนมัธยมปลาย Certificate มีใบรับรองการเข้ากิจกรรม …

คอร์สระยะสั้น อบรมการยกฮาดัษใหญ่ Read More »

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน ชั้นม.5 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู รายวิชา : วิธีการยกฮาดัษใหญ่ โดย ดร.อับดุลรอฮมาน สามะอาลี และ นศ.การสอนอิสลามศึกษา ขอบคุณ ทาง โรงเรียนพัตนศาสน์วิทยาโกตาบารู ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Sky Blue Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นพยาน สำหรับมหาวิทยาลัยฟาฎอนี มีรองศาสตราจารย์อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และศาสตราจารย์ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย เป็นพยาน สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้และสถาบันวิจัยที่ร่วมลงนามประกอบไปด้วย1. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 3. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 5. สถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียน ชั้นม.5-6 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ รายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม– วิทยาศาสตร์ในซุนนะห์ด้านพฤติกรรมการบริโภคของนบี ผู้สอน อ.นูซานา ปะกียา– อัลกุรอานกับวิทยาศาสตร์ ผู้สอน : ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี ขอบคุณ ทาง โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ Singhanakhon wittayanusorn school ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู

วันที่ 12/2/66 ที่ผ่านมา ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู รายวิชา : Coding Python with Mobile Phone โดย อ.มะรอนิง อุเซ็ง ขอบคุณ ทาง โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู – มัธยม ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5

คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย นักเรียนมัธยมปลาย …

คอร์สระยะสั้น การเขียนโปรแกรม Python บนมือถือ Read More »

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนแสงจริยธรรมวิทยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนหญิง ชั้นม.ปลาย โรงเรียน แสงจริยธรรมวิทยาในรายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม โดย ผศ.ดร. อนุวัตร วอลี ขอบคุณ ทาง รร.แสงจริยธรรมวิทยา อ.รามัน จ.ยะลา ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5  

โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ณ โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนชาย ชั้นม.ปลาย โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา เป็นโรงเรียนแรกรายวิชา : วิทยาศาสตร์อิสลาม- จักรวาลและดวงดาว ผู้สอน : ผศ.ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ- การสร้างมนุษย์ ผู้สอน ผศ.รอมสรรค์ เซะ Romson Seahขอบคุณ ทาง Sukansart Wittaya School โรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา ที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้คับ สำหรับโรงเรียนไหนที่สนใจ ให้ทางโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร ไปจัดอบรมที่โรงเรียน สามารถกรอกได้ ทางลิ้งค์นี้คับ : https://forms.gle/QxKmZxUyNtsmgKDs5  

คอร์สระยะสั้น วิชาวิทยาศาสตร์อิสลาม เบื้องต้น (Islamic Science)

คำอธิบายหลักสูตร คอร์สระยะสั้น วิทยาศาสตร์อิสลาม Islamic Science  เป็นหนึ่งใน 16 คอร์สระยะสั้น ที่เปิดแบบเฉพาะกิจภายใต้โครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสัญจร  เป็นโครงการ ที่ฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของระบบการศึกษาทั่วโลก เนื่องจากให้ความอิสระแก่ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างทักษะ หรือเพื่อได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีรายวิชาที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต โดย มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนระดับ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) จำนวนไม่เกิน 30 คนทางโรงเรียนต้องระบุวันเวลาที่สะดวกให้เข้าไปทำการเรียนการสอน โดยแต่ละหลักสูตรจะอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงคับ (เช่น 09.00-12.00 หรือ 13.00-15.00)  รูปแบบการเรียนการสอน เรียนออนไซต์ ที่โรงเรียน จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง ช่วงเวลาเรียน มกราคม – กุมภาพันธ์ ค่าใช้จ่าย ฟรี (เฉพาะในโครงการ) กลุ่มเป้ายหมาย …

คอร์สระยะสั้น วิชาวิทยาศาสตร์อิสลาม เบื้องต้น (Islamic Science) Read More »

เปิดรับสมัคร”นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระบบคลังหน่วยกิต Credit bank ในปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดรับสมัคร”นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระบบคลังหน่วยกิต Credit bank ในปีการศึกษา 2566กรอกลงทะเบียนสมัครผ่านลิงค์ด้านล่างนี้ ลิ้งค์สมัคร https://forms.gle/hh1E2wS77x5N1r7m6 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระบบ Credit Bank ปีการศึกษา 2566 https://drive.google.com/file/d/1JSRq5FvpX4j4VkeAtk3NSQTNaIO5zc1J/view ติดต่อฝ่ายจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ 083 048 7436

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save