คณะศิลปศาสตร์ ฯ จัดโครงการเสวนาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ

เมื่อช่วงเช้าวันพุธ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยคณบดี ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ PAHU Multicultural Talk: พหุวัฒนธรรมนานาชาติ (อาหาร ภาษา วิถีชีวิตและสันติภาพ) โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันเอก ปฐพี พุทธผล ผู้อำนวยการกองสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี (เข้าร่วมโครงการช่วงบ่าย) และร้อยเอก พัฒนศักดิ์ บ่อสุวรรณ จากกองสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี (เป็นผู้แทนผู้อำนวยการเข้าร่วมโครงการในช่วงเช้า) โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมจากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ มากมาย