ขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษา นายอรัญ ยังสมัน

by Adnmin

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอรัญ ยังสมัน นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ชั้นปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สร้างเรือข่ายด้านธุระกิจระหว่างนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กับนักศึกษากลุ่มธุระกิจด้าน Star Up ที่ประเทศจอร์แดน ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2565 โดย กลุ่มงานความมั่งคงระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ขอแสดงความยินดีกับนายอรัญ ยังสมัน นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

fn650812p1

Pin It