ได้รับรางวัล "Best Paper Award 2021"

by Adnmin

 

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา หะมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มฟน.) และคณะฯ ที่ได้รับรางวัล "Best Paper Award 2021" จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับผลงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร" ในงานสัมมนา SEC Capital Market Regional Seminar, 2021

sph641211

Pin It