คูเวตสมทบทุนซื้อเครื่องมือวิจัยอาหารฮาลาลให้กับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดพิธีเปิดป้ายห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารฮาลาล โดยท่านอุสตาซมฺูฮำหมัดนาซีร์ ชูญาอฺ อัลมูฏอยรี ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณกุศลและกิจการอิสลามแห่งประเทศคูเวต

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 fn650807p1mfn650807p2m

fn650807p4mfn650807p5m

fn650807p3m

Pin It