ชมรมมุสลิมวิชิตสัมพันธ์ภูเก็ต จ.ภูเก็ต เข้าเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2565 ชมรมมุสลิมวิชิตสัมพันธ์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำโดยอิหม่ามดาริส จีนแปลงชาติ และคณะ เข้าเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง : การบริหารจัดการศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบบูรนาการ โคยมี ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาลัย ชั้น 2 อาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn650724p1fn650724p2

fn650724p3fn650724p4

fn650724p5

Pin It