เชิญติดตามเวทีวิชาการวิเคราะห์ทางออกชายแดนใต้ ผ่านช่องทาง CLUBHOUSE

by Adnmin

เชิญติดตามเวทีวิชาการวิเคราะห์ทางออกชายแดนใต้ ในประเด็น “จากความขัดแย้งและความรุนแรงสู่สันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้: จะไปต่อกันอย่างไร” ในช่องทาง CLUBHOUSE เวลา 20.00-22.00 น.
โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9 มหาวิทยาลัย
มีให้ทุกท่านได้ติดตามถึง 10 Ep. คับคั่งด้วยนักวิชาการชั้นนำระดับประเทศ

10 ep

ep 1

Ep.1 ศาสนาในดินแดนมลายู: กำเนิดชนชาติมลายูสู่ความหลากหลายทางศาสนาในพื้นที่ชายแดนใต้ และรูปแบบความสัมพันธ์สยามกับปตานี
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 https://www.clubhouse.com/room/m7v2XbpX

Ep.2 ศาสนาในดินแดนมลายู: อิสลามศาสนาแห่งศานติกับความขัดแย้งชายแดนใต้
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564

Ep.3 ใครปกครองชายแดนใต้?
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

Ep.4 เจาะลึกชายแดนใต้: In-depth in Deep South
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564

Ep.5 17 ปี ในชายแดนใต้: จากความขัดแย้งสู่สันติสุข เราพบทางออกหรือทางตัน
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564

Ep.6 ความขัดแย้งในชายแดนใต้กับความท้าทายร่วมสมัย
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564

Ep.7 ไทย-มาเล-อินโด: การเมืองการปกครองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่หลังยุคโควิด-19
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564

Ep.8 เยาวชนและการศึกษา: จุดเปลี่ยนชายแดนใต้จากกะลาแลนด์สู่ดินแดนมหัศจรรย์ Evidence Based?
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Ep.9 รูปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ของรัฐบาล: อดีตและปัจจุบัน
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564

Ep.10 Deep South: Let’s move on! ก้าวต่อไปของชายแดนใต้
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในคลับ “ชายแดนใต้ทางออกหรือทางตัน” เพื่อไม่พลาดความน่าสนใจในทุกตอน ได้ทางลิงค์
https://www.clubhouse.com/club/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99

Pin It