เชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ Webinar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu ผ่านระบบ Webex

by Adnmin

เชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ Webinar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Thailand: Fenomena dan Isu
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ผ่านโปรแกรม Webex รหัสห้อง : 176 671 6532 รหัสผ่าน: WAPPBM2021

WAPPBM2021

Pin It