เชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Thai Politics in Transition Internal and External Impetus ผ่านระบบ Zoom

by Adnmin

 

เชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Thai Politics in Transition Internal and External Impetus ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย : สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทุกท่านสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฎในโปสเตอร์เพื่อเข้าร่วมรับฟัง ในวันเวลาดังกล่าว

fn640421p1nn

Pin It