คอร์สเรียนภาษาตุรกี กับวิทยากรจากประเทศตุรกี

by Adnmin

คอร์สเรียนภาษาตุรกี กับวิทยากรจากประเทศตุรกี
ภายใต้โครงการ "อิดเราะสู่การเป็นผู้นำ Today and Reader Tomorrow a Leader"
เรียนทุกวันพุธ เริ่มวันที่ 25/12/2019
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 (201) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
คณาจารย์และบุคลากร มฟน. วันพุธ เวลา 13.30 - 16.00 น.
นักศึกษา วันพุธ เวลา 16.30 - 18.30 น.

E621218n

Pin It