กิจกรรม Ftu Mini Marathon 2019

by Adnmin

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 มหาลัยฟาฏอนี ได้จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง มาราธอนเพื่อสันติภาพ 2019

ftuminimarathon2019

คลิป..ภาพรวมกิจกรรม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

คลิปพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

กด Play เพื่อชมคลิป

 

คลิปสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

กด Play เพื่อชมคลิป

 

คลิปพิธีมอบรางวัล และพิธีปิด กิจกรรม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

กด Play เพื่อชมคลิป

 

Pin It