ฝ่ายกิจการสตรี ศูนย์ประสานงานสถาบันอัสสาลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดกิจกรรมค่ายล้อมลูกรักด้วยศรัทธา Assalam kids FTU Camp 3

by Adnmin

ขอเชิญน้องๆ หนูๆ อายุ ระหว่าง 7-12 ปี เข้าค่ายล้อมลูกรักด้วยศรัทธา Assalam kids FTU Camp 3

ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
เก็บค่าลงทะเบียน 400 บาท พร้อมรับเสื้อค่าย รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 29 เมษายน 2561

สมัครออนไลน์ คลิก

 n1 610426

Pin It