ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

by Adnmin

prk bandit6506

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
Download ประกาศ
https://bit.ly/3zknrfA
⯑รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน 2565
ลิงก์สำหรับการรายงานตัว
⯑  https://bit.ly/3x3aXqc
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting)
วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
⯑ 080-3852797

 

Pin It