ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

by Adnmin

prk bandit6505

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565


กำหนดสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565

 

Pin It