มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย FTU Credit Bank

FTUCreditBank

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย FTU Credit Bank
 
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
https://bit.ly/FTUCreditBank

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เพจ สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ โทร 083-048-7436

 

Pin It