ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

by Adnmin

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

pon adm64

 

⯑รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน​ 2564​เวลา​10.00​- 15.00​ ​น.
⯑ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet) วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.
⯑เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

 

Download ประกาศ

quota63n1 01

Pin It