ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

by Adnmin

prakad640527

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2564

รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3fRTaJO หรือแสกน QR Code ด้านล่างนี้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2564

qr code pr640527

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
⯑ 0803852797

prakad640527

 

Pin It