โครงการรับสมัครนักศึกษาทุนร้อยละ 65 ผ่านฝ่ายการลงทุนและจัดหารายได้ ปีการศึกษา 2563

ton65

✅ขั้นตอนการสมัคร
- สมัครที่เว็บไซต์ http://admissions.ftu.ac.th/
- นักศึกษาท่านใดที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสามารถติดต่อมายังเพจการลงทุนและจัดหารายได้เพื่อรับทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้

⯑รายละเอียดทุน
- เป็นทุนลดค่าเทอม 65% โดยมีเงื่อนไขผู้สมัครจะต้องจ่าย 35% ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียน
- ทุนนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,300 บาทและค่าเรียนภาษาสำหรับสาขาที่ต้องมีการปรับภาษา

⯑เงื่อนไขการรับทุน :
- จ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 35% ในระยะเวลาที่กำหนดก่อนการเปิดภาคเรียนเท่านั้น
โดยยอดค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 35% สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปและการสอนเคมีจำนวน 57,960 บาทสำหรับคณะอื่นๆจำนวน 52,360 บาท

หากนักศึกษาได้สมัครแล้วทางการลงทุนและจัดหารายได้ขอทราบ
1 ชื่อนามสกุล
2 สาขาวิชา
3 เบอร์ติดต่อ

เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าเทอม 35 เปอร์เซ็นต์ทางการลงทุนและจัดหารายได้จะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้ง
ขอบคุณครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทางเพจ : การลงทุนและจัดหารายได้มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
หรือเบอร์โทร 091-3126525 , 084-8448957

Pin It